01 mei 2019 | NRC Handelsblad


‘Haatprediker’ Steven Anderson mag niet spreken in Nederland

Een kerkdienst van Steven Anderson, de Amerikaanse prediker die mogelijk een inreisverbod krijgt voor Nederland, onder andere vanwege zijn wens om de doodstraf in te voeren voor homoseksualiteit.
Het was een boeiende dag, die al gelijk pittig begon met het zingen in de kerk: "Ik haat hen met volkomen haat, tot vijanden zijn zij mij.” Maar is de toegang tot een land ontzeggen het antwoord?