07 december 2023 | Trouw


Linkse regeringen hebben de kloof niet kunnen voorkomen