25 januari 2022 | Trouw


Ook in vaccinatiebereid Portugal rijzen de eerste twijfels

 

 

Zelfs in Portugal, het land met de hoogste vaccinatiegraad ter wereld, wordt er getwijfeld aan de derde prik.