27 juni 2018 | Trouw


Handen af van de Klamath-rivier

De Klamathrivier in Californië, die indianen al generaties proberen terug te winnen van de commercie. Eindelijk gaan de dammen eruit, maar nu komt er een pijpleiding aan. Dus is er protest. Voor de indianen is het weinig nieuws. Zoals één van hen ons vertelde: zijn voorouders vochtten hier bij dezelfde rivier tegen de invasie van westerlingen, nu doet hij datzelfde nog steeds maar dan met andere middelen.